Ingrid Brekke Randa

Advokat og Sertifisert mekler

  • Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
  • Sertifisert mekler
  • Erfaring fra styrearbeid
  • Kurs- og foredragsholder
  • Konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre eiendomstransaksjoner


Ingrid arbeider spesialisert med saker innenfor arv, skifte og økonomisk familierett. Hun har bred erfaring med prosedyreoppdrag for domstolene.

Ingrid bistår med rådgivning og tvisteløsning i skiftesaker både ved skilsmisse, samboerskap og i arvesaker.
Hun påtar seg oppdrag hvor hun tilrettelegger for og gjennomfører generasjonsskifter. Hun har konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre det økonomiske oppgjøret i eiendomstransaksjoner.

Hun tar også oppdrag som fullmektig for dødsbo.

Som sertifisert mekler er hun opptatt av å finne helhetlige og spesialtilpassede løsninger for partenes konflikter.

Ingrid innehar flere styreverv og har erfaring med styrearbeid.

Les mer om Ingrid som mekler på Norsk Mekling her: 
https://norskmekling.no/meklere/ingrid-brekke-randa

 


Advokatfirmaet Bro - Ingrid Brekke Randa
Advokatfirmaet Bro - Ingrid Brekke Randa

  • Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
  • Sertifisert mekler
  • Erfaring fra styrearbeid
  • Kurs- og foredragsholder
  • Konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre eiendomstransaksjoner

Ingrid arbeider spesialisert med saker innenfor arv, skifte og økonomisk familierett. Hun har bred erfaring med prosedyreoppdrag for domstolene.

Ingrid bistår med rådgivning og tvisteløsning i skiftesaker både ved skilsmisse, samboerskap og i arvesaker.
Hun påtar seg oppdrag hvor hun tilrettelegger for og gjennomfører generasjonsskifter. Hun har konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre det økonomiske oppgjøret i eiendomstransaksjoner.

Hun tar også oppdrag som fullmektig for dødsbo.

Som sertifisert mekler er hun opptatt av å finne helhetlige og spesialtilpassede løsninger for partenes konflikter.

Ingrid innehar flere styreverv og har erfaring med styrearbeid.

Les mer om Ingrid som mekler på Norsk Mekling her: 
https://norskmekling.no/meklere/ingrid-brekke-randa