De fleste saker kan løses med mekling

Les mer
Våre kompetanseområder
Mekling

Våre advokater er sertifiserte meklere, og tilbyr mekling i ulike typer konflikter og tvistesaker. Vi tar imot partene raskt. Dere kan komme hit sammen, eller med hver deres advokat.

Les mer
Samliv og ekteskap

Vi har omfattende erfaring med skilsmisse- og skiftesaker og ved samlivsbrudd. Vi bistår enten den enkelte part eller med mekling mellom to parter. Vi tilbyr også rådgivning og opprettelse av ektepakter og andre avtaler.

Les mer
Arverett

Som advokater med spesiell ekspertise på arv, bistår vi med alt fra arveplanlegging, dødsbo, fremtidsfullmakter og testamenter. Vi kan også mekle i konflikter om arv.

Les mer
Barnerett

Vi har høy kompetanse innen saker om foreldretvister og tilbyr rask og effektiv konflikthåndtering og mekling i alle typer konflikter som gjelder omsorg for barn.

Les mer
Arbeidsrett

Våre advokater bistår med mekling i konflikter på arbeidsplassen eller ved oppsigelser. Ved å legge til rette for god og åpen dialog med en nøytral tredjeperson sikrer mekling en effektiv og fortrolig konflikthåndtering.

Les mer
Om oss

Vi bistår klienter med rådgivning og utforming av testament, ektepakt, fremtidsfullmakter, gavebrev og samboeravtaler. Arveplanlegging forutsetter ofte en evne til å se konsekvenser lenger frem i tid, og vi gjør vårt ytterste for å bringe frem og tydeliggjøre konsekvenser av valgene som klientene ønsker, slik at det blir gjennomtenkte og solide løsninger.

Vi har hjerte for å løse saker med mekling. Siden familie handler om nære relasjoner til viktige mennesker i livet ditt, er vi opptatt av å finne gode løsninger.

Vi har hovedfokus på mekling som tvisteløsningsmetode. Som sertifiserte meklere påtar vi oss meklingsoppdrag særlig innen arv, skifte og konflikter på arbeidsplassen. Vi er opptatt av at mekling ivaretar relasjonene før, under og etter en konflikt er tilbakelagt.