Om oss

Advokatfirmaet Bro - Om oss Advokatfirmaet Bro - Om oss
Velkommen til Advokatfirmaet BRO i Oslo! Vi er engasjerte og dyktige advokater med ekspertise innen arv, skifte og familierett.

Vi bistår klienter med rådgivning og utforming av testament, ektepakt, fremtidsfullmakter, gavebrev og samboeravtaler. Arveplanlegging forutsetter ofte en evne til å se konsekvenser lenger frem i tid, og vi gjør vårt ytterste for å bringe frem og tydeliggjøre konsekvenser av valgene som klientene ønsker, slik at det blir gjennomtenkte og solide løsninger.

Vi har hjerte for å løse saker med mekling. Siden familie handler om nære relasjoner til viktige mennesker i livet ditt, er vi opptatt av å finne gode løsninger.

Vi har hovedfokus på mekling som tvisteløsningsmetode. Som sertifiserte meklere påtar vi oss meklingsoppdrag særlig innen arv, skifte og konflikter på arbeidsplassen. Vi er opptatt av at mekling ivaretar relasjonene før, under og etter en konflikt er tilbakelagt.