Ingrid Humerfelt Eckhoff

Advokat og Sertifisert mekler

  • Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
  • Sertifisert mekler
  • Medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg
  • Kurs- og foredragsholder


Ingrid er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene. Hennes bakgrunn har medført at hun så at meklingssporet forebygger og løser konflikter på en god måte. Ingrid er sertifisert mekler og sitter i Advokatforeningens meklingsutvalg. Hun påtar seg meklingsoppdrag særlig i saker innen arv og skifte og økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd, i tillegg til konflikter på arbeidsplassen.

Hun jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til skifte og arv. Hun bistår parter ved generasjonsskifter og skilsmisser/samlivsbrudd. Ingrid påtar seg også oppdrag som testamentsfullbyrder og fullmektig for selvskiftende arvinger ved dødsboskifter.

Ingrid har tidligere erfaring som rådgiver i UDI og UNE. Hun har spesialfag i internasjonal rett og menneskerettigheter fra universitetet i Aix-en-provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.

Les mer om Ingrid som mekler på Norsk Mekling her: 
https://norskmekling.no/meklere/ingrid-humerfelt-eckhoff


Advokatfirmaet Bro - Ingrid Humerfelt Eckhoff
Advokatfirmaet Bro - Ingrid Humerfelt Eckhoff

  • Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
  • Sertifisert mekler
  • Medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg
  • Kurs- og foredragsholder

Ingrid er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene. Hennes bakgrunn har medført at hun så at meklingssporet forebygger og løser konflikter på en god måte. Ingrid er sertifisert mekler og sitter i Advokatforeningens meklingsutvalg. Hun påtar seg meklingsoppdrag særlig i saker innen arv og skifte og økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd, i tillegg til konflikter på arbeidsplassen.

Hun jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til skifte og arv. Hun bistår parter ved generasjonsskifter og skilsmisser/samlivsbrudd. Ingrid påtar seg også oppdrag som testamentsfullbyrder og fullmektig for selvskiftende arvinger ved dødsboskifter.

Ingrid har tidligere erfaring som rådgiver i UDI og UNE. Hun har spesialfag i internasjonal rett og menneskerettigheter fra universitetet i Aix-en-provence i Frankrike. Hun snakker engelsk og fransk.

Les mer om Ingrid som mekler på Norsk Mekling her: 
https://norskmekling.no/meklere/ingrid-humerfelt-eckhoff