Personvern

Advokatfirmaet Bro AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider eller kontakter oss. Vi behandler også dine personopplysninger når vi løser advokatoppdrag og leverer andre tjenester. Dersom du samtykker til det kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den gir også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter. Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. Vi vil imidlertid kunne trenge slik informasjon for å kunne levere våre tjenester.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

 

Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 

 • Privatklienter
 • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
 • Personer som er involvert i saker der vi bistår
 • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
 • Besøkende på vår nettside
 • Jobbsøkere

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler blant annet personopplysninger om:

 

 • Kontaktinformasjon: Navn, epostadresser, telefonnummer og fødselsnummer, kopi av legitimasjon mv.
 • Informasjon om reelle eierforhold.
 • Saksopplysninger av betydning for oppdraget.
 • Faktureringsinformasjon.
 • Ip-adresser og metadata: Opplysninger om Ip-adresse, tidspunkt mv om når du besøker vår hjemmeside eller bruker våre tjenester.

 

Behandlingsansvarlig

Advokatfirmaet Bro AS

Haakon VII’s gate 10, 0161 Oslo

 

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du klage til Datatilsynet.

 

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Advokatfirmaet Bro AS driver advokatvirksomhet i samsvar med reglene i domstolsloven kapittel 11. Når vi registrerer nye klienter og påtar oss advokatoppdrag, samler vi inn en rekke personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, arbeidssted, fødselsnummer og øvrige typer opplysninger og vurderinger av og om personer som vil være relevant for opprettelsen av klientforholdet og for å løse det enkelte advokatoppdraget.

 

I tillegg til klientopplysninger og opplysninger om kontaktpersoner, vil det normalt også være nødvendig å innhente personopplysninger om andre tredjeparter, eksempelvis motparter, vitner, sakkyndige og andre involverte. Slike tredjeparter har ikke rett til verken informasjon om eller innsyn i de personopplysninger vi behandler om dem som ledd i et advokatoppdrag begrunnet i advokatens lovfestede taushetsplikt.

 

Visse advokatoppdrag forutsetter at vi kan samle inn og behandle personopplysninger av sensetiv karakter. Dette omfatter bl.a. helseopplysninger, opplysninger som fagforeningsmedlemskap, seksuell legning, politisk oppfatning og trosretning mv. I tillegg behandler vi i en rekke saker informasjon om straffbare forhold eller mistanke om slike. Slike personopplysninger vil i all hovedsak samles inn fra våre klienter, andre personer klienten bringer inn som vitne i saken, men kan også komme fra motparter og andre tredjeparter.

 

Hvordan sikrer vi personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen gjeldende rett.

 

Våre tjenester inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner som IT-drift, sikkerhet og fakturering. Tilgang til personopplysninger og klient/saksinformasjon er begrenset til personell som har behov for tilgang til å utføre sine arbeidsoppgaver.

 

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre advokattjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

 

I tråd med Advokatforeningens anbefalinger oppbevares saksdokumenter som regel i 10 år. Denne lagringstiden er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp søksmål eller tvist hvor informasjonen kan igjen kan bli aktuell.

 

Du har til enhver tid krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert hos oss. Du kan videre trekke samtykke tilbake, be om retting eller sletting av personvernopplysningene.

 

Forholdet til hvitvaskingsloven

Advokater er i henhold til hvitvaskingsloven pålagt å foreta kundekontroll ved registrering av nye klienter. Dette omfatter innhenting av informasjon om blant annet navn på kontaktperson, legitimasjon og om politiske eksponerte personer (PEP). Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven.

 

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

 

Cookies

Vi bruker også cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For å gjøre det lettere for deg som bruker, sender vi informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din. Denne inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon. Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler. Dette verktøyet bruker vi for å innhente statistikk for hvor mange brukere og sidevisninger vi har på nettsiden. Våre nettannonser (eks: Google Ads) kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser, blant annet for å måle effekten av annonsene.

 

Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative .

 

Din IP adresse kan bli lagret ved innsendelse av skjemaer. Personlig informasjon du oppgir på nettstedet eller sender til oss på annen måte blir ikke distribuert til 3. parts aktører.

 

Konfidensialitet og sikkerhet

All dataoverføring som skjer via våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https). Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

 

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten for opplysninger du sender til oss.

 

Dersom vi blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi foreta nødvendig sikkerhetstiltak for å rette feilen. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Advokatfirmaet Bro AS tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Siste versjon av vår personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside. Vi plikter å varsle om vesentlige endringer i personvernerklæringen.

 

Kontakt

Ved spørsmål eller ønske om å utøve din rett til innsyn, retting, sletting mv send oss en e-post til kontakt@advokatfirmaetbro.no

 


- Med utgangspunkt i at mange saker kan løses ved mekling, er vi opptatt av å finne gode løsninger for alle parter. Det gjør oss til et litt annerledes advokatfirma.