Arbeidsrett

Mekling - Effektiv konfliktløsning

På arbeidsplassen kan være et minefelt av potensielle konflikter. Dersom konflikt oppstår, er det viktig som arbeidsgiver å gripe inn på et tidlig stadium. Dersom dette gjøres viser arbeidsgiver at den tar ansvar og legger til rette for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Dersom man innhenter en ekstern mekler tidlig i prosessen viser det også at man har et ønske om langsiktige gode løsninger overfor arbeidstakerne. Meklingen gir også arbeidsgiver og arbeidstaker mulighet til å løse uenigheter på en konstruktiv måte og minimere forstyrrelsen i arbeidsmiljøet.

Som meklere vil vi være upartiske og eksterne og løsrevet fra organisasjonen. En mekler evner å ta inn alles sider av en sak. Dette gir ofte mange flere løsningsmuligheter enn det to sider som forhandler klarer å se.

Konflikter på arbeidsplassen kan ha en negativ innvirkning på de ansatte, og påvirker ofte helse og trivsel langt utover de konflikten faktisk gjelder. Det er uheldig med konflikter som får eskalere eller utvikle seg over tid. Sykefravær kan også øke som følge av konflikter på jobben.

Vi ønsker å komme inn som meklere i god tid før «sak har blitt til person», men vårt mantra er «det er aldri for sent».


Hvorfor velge oss?

Erfarne: Våre meklere er sertifiserte meklere, i tillegg til å ha erfaring fra forhandlinger og rettsal. Vi forstår at konfliktløsning handler om mer enn bare juss og hvem som «har rett».

Kommunikasjon bygger broer: Vår tilnærming til konflikt bygger broer og bedrer kommunikasjonen mellompartene. Vi skaper et miljø der alle involverte kan uttrykke bekymringer og behov på en åpen måte.

Tilpasningsdyktige løsninger: Hver konfliktsituasjon er ulik. Vi tilpasser våre tjenester for å imøtekomme de spesifikke behovene til den enkelte organisasjon og skreddersyr løsninger tilpasset hver enkelt sak.

Diskresjon: Mekling er unntatt offentlighet og begge parter pålegges taushetsplikt om meklingen og det som blir sagt i meklingen. Mekling vil derfor egne seg godt for å løse en konflikt innad på arbeidsplassen eller kunne legge opp til en «quiet-exit» løsning der arbeidsforhold skal opphøre.

Effektivitet: Vi forstår viktigheten av rask og effektiv konfliktløsning. Mekling er ofte en kostnadseffektiv metode for å løse konflikten. Dere kommer raskt til meklingsrommet vårt og våre dyktige meklere holder i hele prosessen og legger til rette for at partene skal oppnå enighet.

Omdømme: Et positivt omdømme er en styrke for ethvert arbeidssted. Ved å vise engasjement for å håndtere konflikter gjennom mekling signaliserer at arbeidsgiver er proaktive, ansvarlige og opptatt av de ansattes trivsel. De viser også at de tenker langsiktig og samarbeidsorientert.

Når dere velger Advokatfirmaet BRO investerer dere ikke bare i lavere risiko for rettslige tvister, men også et positivt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø. Vi er her for å bidra til en mer helhetlig tilnærming til konfliktløsning!