Barn og foreldre

Smidig og effektiv konflikthåndtering

Når foreldre står i utfordrende konflikter, kan det å komme raskt til dialog være verdifullt og virke konfliktdempende.

Hvorfor velge oss?

Barnets beste i fokus: Vi har alltid barnets beste i fokus.

Erfaring: Våre meklere har lang erfaring med alle sider av familierettslig juss. Vi har dyp forståelse av alle aspekter som involverer det å stå i en konflikt i familien. Vi har i vårt arbeid hjulpet mange foreldre med å finne balanserte og funksjonelle løsninger.

Individuell tilnærming: Hver familiesituasjon er unik. Vi tilpasser alltid en meklingsprosess for å imøtekomme de spesifikke behovene til deres familie, slik at vi kan finne skreddersydde løsninger som fungerer for nettopp dere.

Trygghet: Vi forstår at konfliktsituasjoner er følelsesmessig utfordrende på mange plan. Vårt mål er å skape et trygt og støttende miljø for alle parter, slik at meklingen kan gjennomføres så smidig som mulig.

Upartisk: Som mekler er vi upartiske, det vil si at vi forholder oss nøytrale. Det bygger tillit hos begge parter. Det gjør at begge sider ofte blir mer åpne. Det gir mekleren mange flere verktøy å jobbe med for å hjelpe partene til å finne gode løsninger. Ved å opptre upartisk, hjelper mekleren dere med å bevare eller gjenopprette relasjonene.

Vi i Advokatfirmaet BRO forstår viktigheten av å skape stabilitet i alle typer familier. Vi fremmer tillit og konstruktiv dialog. Kontakt oss for å starte meklingsprosessen og arbeide mot en løsning som gagner hele familien.