Samliv og ekteskap

Strategisk veiledning og konfliktløsning

Å håndtere en skilsmisse eller et samlivsbrudd er som å navigere gjennom et juridisk minefelt. I tillegg er situasjonen ofte er svært krevende følelsesmessig. Advokatfirmaet Bro kan være din eller deres trygge havn gjennom denne utfordrende perioden. Uansett om du trenger bistand for din egen del eller om dere ønsker mekling for å finne ut hvordan dere skal forta den økonomiske fordelingen bistår vi dere gjennom prosessen.

Her er hvorfor vi skiller oss ut:

Erfaring som teller: Vår erfaring med både mekling og rettsaker gir oss inngående innsikt i de utfordringene du eller dere står ovenfor.

Personlig oppfølging: Vi tar oss tid til å forstå dine unike omstendigheter og behov. Vår personlige tilnærming sikrer at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Alternativ konfliktløsning: Vi tror på å finne løsninger utenfor rettssalen når det er mulig. Våre advokater har bred erfaring i forhandlinger og mekling, og opptatt av å undersøke muligheten for å oppnå smidige løsninger for klientene.

Våre advokater har i tillegg også en bred prosedyreerfaring. Dersom saken ikke løses utenfor rettssystemet vil du derfor være godt ivaretatt også ved en rettslig prosess.

Kommunikasjon som bygger broer: Åpen og effektiv kommunikasjon er hjørnesteinen i vårt arbeid. Vi legger vekt på en åpen dialog gjennom hele prosessen, slik at du alltid er informert og kan ta beslutninger i tråd med dine interesser.

Velg Advokatfirmaet BRO som din pålitelige støttespiller. Vi er her så vi kan navigere gjennom dette sammen!
Med skifte menes oppgjør og fordeling av et bo. Arveoppgjør er en ofte brukt betegnelse på skifte av et dødsbo. Eiendeler og formue som avdøde har etterlatt seg, kan fordeles (skiftes) på flere måter.

En samboeravtale gir klarhet og sikkerhet i samlivet – både under samlivet, ved et samlivsbrudd, og ved andre uforutsette hendelser som f.eks. sykdom eller død. Samboeravtalen definerer hva du eier og er derfor viktig for å kunne definere hva som skal fordeles ved et eventuelt brudd.

En ektepakt er den eneste måten å avtale noe om økonomien mellom ektefeller. Den forankrer forventninger og sikrer økonomisk trygghet og forutberegnelighet.