Menneskene


Advokat og Sertifisert mekler

  • Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
  • Sertifisert mekler
  • Medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg
  • Kurs- og foredragsholder

Advokat og Sertifisert mekler

  • Advokat med omfattende prosedyreerfaring i både sivile- og straffesaker
  • Sertifisert mekler
  • Erfaring fra styrearbeid
  • Kurs- og foredragsholder
  • Konsesjon fra Finanstilsynet til å gjennomføre eiendomstransaksjoner